Szkolenia StarTraining

Szkolenie Zarządzanie Personelem (Kierowanie zespołem)

Program szkolenia: Zarządzanie Personelem (Kierowanie zespołem)
czas trwania: 1 dzień

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania zespołem. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się:

-  Planować i przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną
-  Planować i monitorować okres adaptacyjny nowych pracowników
-  Oceniać swoich podwładnych
-  Udzielać podwładnemu konstruktywnych informacji zwrotnych
-  Zachowywać w relacjach z pracownikami asertywną postawę
-  Radzić sobie z trudnymi zachowaniami pracowników
-  Rozpoznać potrzeby motywacyjne pracowników i stosować różne techniki motywowania
-  Dostosowywać styl kierowania zespołem do potrzeb pracowników i stopnia rozwoju zespołu, którym    zarządzają

 • Wstęp do szkolenia. Określenie celów


 • Selekcja, rekrutacja i adaptacja pracowników

 • -  Przygotowanie i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych
  -  Budowa profilu kompetencyjnego kandydata do pracy
  -  Planowanie okresu adaptacyjnego nowego pracownika

 • Ocena pracownika

 • -  Opracowanie arkusza oceny pracownika
  -  Zasady obiektywnej oceny
  -  Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

 • Asertywność w relacjach z pracownikami

 • -  Reakcja na inwazyjne postawy pracowników
  -  Zasady asertywnej komunikacji

 • Motywowanie pracowników

 • -  Zasady pozafinansowego motywowania pracowników
  -  Psychologiczne podstawy motywacji
  -  Identyfikowanie potrzeb motywacyjnych podwładnych

 • Rozwiązywanie konfliktów

 • -  Jak kierować konfliktami i jak je wykorzystać
  -  Istota, przyczyny, dynamika i konsekwencje konfliktu
  -  Efektywna komunikacja w konflikcie

 • Delegowanie obowiązków

 • -  Jakie zadania, komu i jak delegować
  -  Zasady delegowania
  -  Konsekwencje i pułapki delegowania obowiązków

 • Style kierowania

 • -  różne style kierowania i kiedy je stosować
  -  analiza indywidualnego stylu zarządzania