Kontakt

 

telefony:

tel. (22) 758 99 85
tel. (22) 798 31 86
kom. 504 171 497
kom. 504 171 469

Adres

 

Bystre 38
38-606 Bystre
 
www.startraining.pl
e-mail biuro@startraining.pl

SONDA TELEFONICZNA Poprawa obsługi Pacjenta (Klienta) jest procesem polegającym nie tylko na zdobyciu wiedzy (np. w trakcie szkolenia), ale również na wdrożeniu tej wiedzy w postaci standardów obowiązujących w placówce oraz systematycznemu monitorowaniu postępów w pracy personelu. Celem sondy telefonicznej jest zdiagnozowanie aktualnego poziomu wiedzy i kompetencji pracowników w kluczowych obszarach kontaktów z Pacjentem (Klientem).

 

Dzięki tym informacjom będą mogli Państwo sprawdzić czy obecny poziom obsługi Pacjenta (Klienta) jest zgodny z polityką placówki i przyjętymi wewnętrznymi standardami, a w jakich obszarach pracownicy powinni podnieść swoje kwalifikacje oraz w jakim stopniu wiedza zdobyta na szkoleniu jest stosowana w codziennej pracy.

 

Przy ocenie brane są pod uwagę kryteria, które bezpośrednio wpływają na jakość obsługi, m.in.:

 

Forma powitania

Znajomość oferty i cennika

Kultura rozmowy

Przyjazna postawa

Szukanie alternatywnych rozwiązań

Sytuacje konfliktowe, przyjmowanie reklamacji i zażaleń

 

Aby ocena pracowników była rzetelna i obiektywna wykonujemy 3-4 telefony do jednej osoby. Pracownicy oceniani są w skali od 1 do 5, gdzie 5 jest oceną najwyższą, natomiast 1 oceną najniższą.

 

Zebrane w ten sposób wnioski i uwagi są opracowywane i przesyłane do Państwa w postaci specjalnego raportu, który w przejrzysty sposób pozwala na ogólną oraz szczegółową ocenę „mocnych” i „słabych” stron świadczonej obsługi klienta.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY