Kontakt

 

telefony:

tel. (22) 758 99 85
tel. (22) 798 31 86
kom. 504 171 497
kom. 504 171 469

Adres

 

Bystre 38
38-606 Bystre
www.startraining.pl
e-mail biuro@startraining.pl

Firma Star-Training ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę naszej firmy partnerskiej Star-Training Partner specjalizującej się we wdrażaniu systemów jakości w małych i średnich firmach medycznych oraz opracowywaniu i wdrażaniu Standardów Obsługi Klienta/Pacjenta (SOK) (Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Nowości).

 

Każda nowo powstająca firma , czy też taka, która istnieje na rynku od wielu lat, chce świadczyć jak najlepsze usługi i nieustannie podnosić swoje standardy. Jedną z ważniejszych metod jest metoda zarządzania poprzez wdrażanie systemów jakości. Z systemów tych płyną wymierne korzyści dla firm i ich Klientów, takie jak:

gwarancja jakości usług

wzrost samokontroli i nastawienie na pacjenta

podnoszenie kwalifikacji pracowników

zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy

ulepszenie komunikacji miedzy pracownikami

ułatwienie wykrywania i usuwania wszelkich niezgodności

 

Zmiany wewnątrz placówki sprawiają , że rośnie zaufanie wśród Pacjentów, placówka staje się bardziej konkurencyjna, a co za tym idzie dotychczasowi Pacjenci nie odchodzą i łatwej jest pozyskać nowych. Dochodzą do tego także takie korzyści, jak zabezpieczenie przed ewentualnymi procesami sądowymi. Rośnie przy tym również zaufanie sponsorów. Dlatego właśnie wdrożenie Systemów jakości jest tak ważne i konieczne.

Audity zerowe

Firmom, które zamierzają rozpocząć swoją "przygodę" z nową jakością, Star-Training Partner proponuje wykonanie auditu zerowego. Audit zerowy to sprawdzenie firmy przez osobę posiadającą uprawnienia auditorskie systemu zarządzania i zapewnienia jakości, pod kątem zgodności z normą lub ustalonymi standardami. Audit zerowy pozwala ocenić stopień "dojrzałości" firmy, określić zakres działań niezbędnych do realizacji w trakcie wdrożenia systemu, pozyskać dane do zestawienia harmonogramu wdrożenia oraz oszacować jego koszty. Audit zerowy jest także doskonałym narzędziem do dogłębnego poznania swojej firmy.

Konsultacje

Star-Training Partner na każdym etapie rozwoju Państwa firmy służy konsultacjami w zakresie jakości w zakładzie opieki zdrowotnej. W trudnych przypadkach, przy pojawieniu się wątpliwości, Star-Training Partner doradza, jak rozwiązać problem, co zrobić aby lepiej i pełniej realizować wymagania norm i standardów. Współpraca w zakresie konsultacji może mieć charakter stały lub doraźny.

Szkolenia

Zakres szkoleń oferowanych Państwu obejmuje tematykę:

 

Norma ISO 9001:2000 w zakładzie opieki zdrowotnej

Praktyczne aspekty wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000

Program akredytacji zakładu opieki zdrowotnej

Koszty jakości w zakładzie opieki zdrowotnej

Dokumentowanie systemu zarządzania jakością według wymogów normy ISO 9001:2003

Rola, pozycja i zadania pełnomocnika ds. jakości w nowoczesnej firmie medycznej

Dokumentowanie systemu zapewnienia jakości według wymogów standardów akredytacyjnych

Warsztaty praktycznego rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie funkcjonowania systemów zarządzania jakością

 

Celem naszej firmy jest zadowolenie naszych Klientów dlatego najważniejsza staje się jak najwyższa jakość realizowanych szkoleń i świadczonych usług. Na pozytywne efekty tych działań naszym zdaniem mają wpływ następujące elementy przyjętej strategii firmy:

 

Jesteśmy osobami z branży medycznej, znamy więc specyfikę zakładów ochrony zdrowia, zarówno publicznych jak i niepublicznych, mówimy "tym samym językiem" przez co nasi słuchacze szybciej są w stanie zrozumieć zawiłą terminologię normy ISO

Jesteśmy praktykami ponieważ sami uczyliśmy się i wdrażaliśmy w swoich firmach systemy jakości dzięki temu znamy praktyczne rozwiązania problemów,z którymi często borykają się osoby rozpoczynające proces wdrażania systemów. Służymy praktyczną radą i pomocą w rozwiązywaniu powstających podczas wdrożeń zakłóceń i problemów

Uczestniczyliśmy w wielu kursach i szkoleniach, toteż jesteśmy krytyczni i wiemy, jakich błędów powinni unikać organizatorzy i prowadzący. Te doświadczania i wiedza pozwalają nam realizować szkolenia w sposób, który pozwoli osiągnąć pozytywne odczucia uczestników

Szkolenia mają w dużej części charakter warsztatowo-konsultacyjny. Oznacza to, ze osoby będące wykładowcami prowadzą warsztaty i ćwiczenia, a także pozostają do dyspozycji uczestników w ramach konsultacji. Wskutek tego uczestnicy mają swobodną i pełną możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia

Posiadamy umiejętności i doświadczenie auditorskie, wiemy w jaki sposób i o co pytają audytorzy i wizytatorzy w trakcie wizytacji, dzięki temu uczestnicy otrzymają od nas praktyczne i dokładne informacje jak efektywnie przygotować się do auditów

Wdrażanie systemów jakości

Znajomość warunków funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej sprawia, że wdrożenia systemów przez Star-Training Partner są sprawne, szybkie i adekwatne nie tylko do oczekiwań norm, ale także uczestników systemów. Przed wdrożeniem przedstawiane są Państwu propozycje harmonogramu, zakres działań niezbędnych do wykonania oraz warunki współpracy.

System jakości budowany jest z Państwem i dla Państwa!

Tworzenie dokumentacji systemowej

Dokumentowanie systemu jakości jest w opinii wielu osób, które mają już za sobą wdrożenie, najtrudniejszym etapem wprowadzania systemu. Tu auditorzy zewnętrzni identyfikują najwięcej niezgodności. Z drugiej strony sztuką jest wypracować dokumentację prostą, ale jednocześnie pełną i przydatną przy codziennym użytku.

Star-Training Partner pomoże Państwu przejść przez ten etap wdrożenia bez konieczności uczenia się na własnych błędach; doradzi najkorzystniejszy kształt przyjętej dokumentacji Państwa systemu; pomoże także Waszym pracownikom sprawnie tę dokumentację napisać.

Posiadane przez Star-Training Partner doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzonych z sukcesem auditów w innych firmach, pomoże Państwu uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

 

Audity wewnętrzne systemu zarządzania jakością

Wiele małych i średnich firm chce budować i certyfikować system zarządzania jakością. Przy skromnej liczbie personelu napotykają jednak na trudności z podziałem ról w systemie. Największy problem sprawia wyłonienie i wykształcenie wymaganych przez normę auditorów wewnętrznych. Wychodząc naprzeciw Państwa zapotrzebowaniu oferowane jest wykonanie auditu wewnętrznego przez pracowników Star-Training Partner. Auditorzy Star-Training Partner-u zapoznają się wcześniej z Państwa firmą, jej uwarunkowaniami i specyfiką oraz z dokumentacją SZJ, a następnie profesjonalnie wykonują audit wewnętrzny. Wykonany przez nas audit ogranicza koszty kształcenia oraz pozwala na jego obiektywne i profesjonalne wykonanie.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych naszym zdaniem aspektów działalności firmy Star-Training Partner, co może pomóc w odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego skorzystać z usług właśnie tej firmy?":

 

auditorzy firmy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w sektorze zdrowia , na wielu stanowiskach związanych bezpośrednio z zarządzaniem oraz we wdrażaniu i zarządzaniu systemami (jakości)

firma opracowuje systemy " na miarę", dzięki szczegółowemu i pełnemu zapoznaniu się z firmą

firma zapewnia równoległe dostosowanie do standardów Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, które prowadzi branżowy program zapewnienia jakości w ochronie zdrowia

Star-Training Partner pomaga opracować firmie pełną dokumentację

Star-Training Partner w firmach, w których wdrażane są systemy, pełni rolę pełnomocnika ds. jakości do czasu auditu zewnętrznego, co pozwala "obronić" system przed audytorami zewnętrznymi

Na Państwa pytania z przyjemnością udzielą odpowiedzi nasz konsultant:

 

Andrzej Peńsko

tel.: 0 512 256 690