Kontakt

 

telefony:

tel. (22) 758 99 85
tel. (22) 798 31 86
kom. 504 171 497
kom. 504 171 469

Adres

 

Bystre 38
38-606 Bystre
 
www.startraining.pl
e-mail biuro@startraining.pl

Aktywność szkoleniowa naszej firmy koncentruje się wokół zagadnień związanych z obsługą klienta, organizacją czasu, kierowaniem zespołem oraz szeroko ujętą sprzedażą usług i produktów.

Dostrzegamy wiele sektorów rynku, na których działają nawet bardzo małe firmy oferujące usługi i produkty. Dla tych firm dostosowujemy nasze szkolenia uwzględniając przy tym potrzeby wynikające z aktualnego poziomu ich rozwoju. Przykładem takiej strategii może być szereg szkoleń specjalnie opracowanych dla szeroko rozumianych placówek medycznych (Zasady Profesjonalnej Obsługi Pacjenta, Zarządzanie Personelem, Organizacja Czasu, Trudne Sytuacje w Obsłudze Pacjenta)

Przebieg szkoleń:

Szkolenia mają charakter warsztatów zawierających ćwiczenia, które pomagają znaleźć efektywne rozwiązania codziennych sytuacji (tzw. Studium konkretnych sytuacji - case study) i zastosować zdobywaną wiedzę i umiejętności w praktyce. Podczas szkoleń przekazywana jest także wiedza teoretyczna, pomagająca zrozumieć procesy, jakie zachodzą w trakcie codziennych kontaktów z Państwa klientami, tak, aby na powstające w ten sposób relacje umieć "patrzeć ich oczami".

 

Programy szkoleń

 

Zasady Profesjonalnej Obsługi Pacjenta/Klienta

Zarządzanie Czasem (Organizacja Czasu)

Zarządzanie Personelem (Kierowanie Zespołem)

Efektywna Sprzedaż (Skuteczny Proces Sprzedaży)

Negocjacje Handlowe

Sprzedaż przez telefon

Trudne Sytuacje w Obsłudze Pacjenta/Klienta

We współpracy z firmą Star-Training Partner specjalizujemy się także we wdrażaniu systemów jakości (Akredytacja) i Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 w małych i średnich firmach medycznych. Opracowujemy i wdrażamy Standardy Obsługi Pacjenta Klienta/Pacjenta (SOK), będące zbiorem praktycznych reguł postępowania personelu podczas kluczowych procesów obsługi Klienta Zewnętrznego (Pacjenta) oraz Klienta Wewnętrznego (Współpracownicy).